Strassstein Swarovski Rivoli ab 8,5mm
Strassstein Swarovski Rivoli ab 8,5mm

Detail Ansicht